HOME / NORRBOTTEN / POLITIKK OG FORVALTNING I NORRBOTTEN
 
 
POLITIKK OG FORVALTNING I NORRBOTTEN

Norrbotten består av 14 kommuner. Størst er fylkeshovedstaden Luleå med 76 000 innbyggere. Minst er Arjeplog med ca 1 900 innbyggere. Målt i areal er Kiruna størst (19 500 km2). Det bor ca 195 000 innbyggere i fylket.

 
Norrbottens läns landsting
 
Landstinget kan sammenlignes med fylkeskommunen i Norge. Den har ansvaret for helsevesenet og sykehusdriften, folketannhelsen, deler av utdannelsesystemet samt drift av kulturinstitusjoner (f. eks. fylkesmusikken, teater og muséer). Et annet tungt område er kollektivtrafikken, som landstinget deler med kommunene.

 

  Länsstyrelsen

Den regionale forvaltningen består av länsstyrelse og landsting

Länsstyrelsen er statens organ i fylket og tilsvarer fylkesmannsembetet i Norge. Det ledes av en fylkesmann (sv. Landshövding) som tilsettes av regjeringen.
Länsstyrelsen ansvarer for statlige virksomheter som politivesen, kulturforvaltning, natur og miljøforvaltning, deler av sosialtjenesten og sivilrettslige saksområder. Dessuten hører næringslivs- og EU-saker inn under länsstyrelsen i tillegg til en del øvrige saksområder som inngår i den regionale sammfunnsplanleggingen. Et styre bestående av 14 politisk oppnevnte medlemmer med personlige varamenn ansvarer for den løpende virksomheten. Møtene i styret ledes av landshøvdingen. Selve forvaltningsapparatet sysselsetter ca 270 personer.

Landstinget kan sammenlignes med fylkeskommunen i Norge. Den har ansvaret for helsevesenet og sykehusdriften, folketannhelsen, deler av utdannelsesystemet samt drift av kulturinstitusjoner (f. eks. fylkesmusikken, teater og muséer). Et annet tungt område er kollektivtrafikken, som landstinget deler med kommunene.

Landstingsstyrelsen har 15 medlemmer, og fungerer som et driftsstyre. Den fungerer i hovedsak på samme måte som fylkesutvalget (eller fylkesrådet i fylker med parlamentarisk styringsmodell, f. eks. Nordland). Fylkestinget i Sverige heter landstingsfullmäktige. I Norrbotten sitter 71 representanter i landstingsfullmäktige. Disse velges gjennom direkte valg på samme måte som i Norge. Fylkesordføreren og fylkesvaraordføreren bærer i Sverige titlene landstingsråd og er lønnede heltidspolitikere. Den sentrale administrasjonen i landstinget ledes av en landstingsdirektør, som i den norske modellen tilsvarer fylkeskommunens administrasjonssjef. Under seg har landstingsdirektøren i Norrbotten läns landsting en stab og et sekretariat med et femtitall ansatte.

Både länsstyrelsen og landstinget er plassert i Luleå

Størrelsen på forvaltningene skiller seg noe mellom Sverige og Norge. Landstinget har en forholdvis liten sentralforvaltning sammenlignet med en norsk fylkekommune, mens länsstyrelsen derimot har en noe større forvaltningsorganisasjon enn det som er vanlig for fylkesmannsembetet i Norge.

Etter siste valget - som omfattet både riksdags-, fylkes- og kommunevalget - er fortsatt Socialdemokratene (eg. SAP - Sveriges socialdemokratiska arbetarparti) det desidert største partiet i fylket fulgt av Vänsterpartiet (det svenske søsterpartiet till SV). Norrbotten har tradisjonellt vært det ledende ”røde” fylket i Sverige målt i procent, men etter valget har Västernorrlands fylke tatt over den posisjonen.

Resultatet av fylkestingsvalget viser imidlertid stor fremgang for det regionale partiet Norrbottens sjukvårdsparti. Dette partiet er et misnøyeparti som har vekst fram etter mange års turbulens omkring helse- og sykehuspolitikken i fylket. I bakgrunnen finns den lange og svært betente historien om byggingen av det nye storsykehuset i Sunderbyn mellom Luleå og Boden. Sjukvårdspartiet er et frittstående parti som ikke tilhører noen av de to store blokkene i politikken.

Norrbotten står i likhet med fylkene i Nordnorge og Nord Finland overfor mange og store utfordringer. Problemstillingene er i stor utstrekning de samme for fylkene i nord, både i Sverige, Finland og Norge. Framtiden får vise om våre lokal- og regionpolitikere lykkes med å skape gode og reelle forutsetninger for utviklingen av lokal- og regionsamfunnene i nord. Reiselivsnæringen er en næring som kan være med å bidra til en slik utvikling, om det gjøres på rett måte og i rette proporsjoner.

 
HOME KALIX LULEÅ PITEÅ ÖVERKALIX FRILUFTSLIV SKIGUIDE PÅ VEI NORRBOTTEN REPORTASJER
    Overnatting
Shopping
Bilservice
Opplevelser
Vinteraktiviteter
Skjærgården
  Overnatting
Shopping
Mat og Drikke
Bilservice
Opplevelser
Vinteraktiviteter
Skjærgården
  Overnatting
Shopping
Bilservice
Opplevelser
Vinteraktiviteter
Skjærgården
  Overnatting
Opplevelser
Vinteraktivitete
  Friluftsliv i Nord-Sverige   Skiguide Nord-Sverige   Bil og trafikk   Vennskapskommuner
Politikk og forvaltning
  Film & Artikler
 
 

Om SverigeFerie
SverigeFerie.se er en guide for deg som planlegger en ferie til Nord-Sverige. Vi hjelper deg med informasjon, tips, og inspirasjon om alt fra Shopping til tips om opplevelser, severdigheter og aktiviteter for deg og din familie. SverigeFerie.se har i over 10 år hjulpet norrmenn som søker informasjon om Nord-Sverige. Vår andre Internettside, bottenviken.se er et digitalt båtmagasin med informasjon om båt- og skjærgårdsliv i hele Bottenviken.

 
Ta kontakt med oss:
 
Ditt navn:
Din epost adresse:

Spørsmål eller kommentarer:

 
Kontaktperson:
Alf-Arne Harjo
info@sverigeferie.se
Telefon +46 70 52 195 92